- Reklama -
14.4 C
Szamotuły
środa, 27 września, 2023

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Szamotulskiego [ZDJĘCIA]

W środę, 24 czerwca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach miała miejsce XV sesja Rady Powiatu Szamotulskiego.

Po stwierdzeniu prawomocności sesji, powołaniu Sekretarza obrad oraz przyjęciu protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu Szamotulskiego, przystąpiono do sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 21 maja do 16 czerwca 2020 r. Kolejnym punktem było sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Szamotulskiego. Program wczorajszych obrad był wyjątkowo obszerny. Jednak najistotniejszy punkt stanowiły: podjęcie przez radnych uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Szamotulskiego wotum zaufania oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu Szamotulskiego z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za rok 2019. W wyniku głosowania Rada Powiatu Szamotulskiego udzieliła Zarządowi Powiatu Szamotulskiego absolutorium za 2019 rok. Na XV sesji Rady Powiatu Szamotulskiego podjęto również następujące uchwały:

  • w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szamotułach,
  • w sprawie zatwierdzenia „Programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar  przemocy w rodzinie w Powiecie Szamotulskim na lata 2020-2025”,
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/272/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (V) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z  Europejskiego Funduszu Społecznego, zmienionej uchwałami: Nr VI/56/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 maja 2019 r. oraz IX/101/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 października 2019 r.,
  • w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie szamotulskim (V) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach osi priorytetowej 6 Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr IX/102/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 października 2019 r.
  • w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Szamotulski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 – 2037,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.

no images were found

Obserwuj Nas:

17,000FaniLubię
1,000ObserwującyObserwuj
1,130SubskrybującySubskrybuj

Nowe