Podpisano Porozumienie o współpracy z Powiatem Międzychodzkim

0
fot. Starostwo Powiatowe

Porozumienie o współpracy między Powiatem Szamotulskim a Powiatem Międzychodzkim w zakresie aktywizacji lokalnego rynku pracy podpisali we wtorek starosta Beata Hanyżak i wicestarosta Rafał Zimny oraz starosta Międzychodzki Rafał Litke wraz z wicestarostą Waldemarem Górczyńskim.

Celem przedsięwzięcia zainicjowanego 14 stycznia br. jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie skutków bezrobocia poprzez rozwój działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania kontaktów pomiędzy przedstawicielami i organizacjami małych i średnich przedsiębiorstw. Pierwszym zadaniem realizowanym przez oba samorządy będzie organizacja w Szamotułach międzypowiatowych targów edukacji i pracy, które zaplanowano na 27 marca 2020r.

Jednocześnie na spotkaniu omówiono propozycję przejęcia przez Powiat Szamotulski zadania w zakresie diagnozowania dzieci z terenu Powiatu Międzychodzkiego pod kątem autyzmu i Zespołu Aspergera przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szamotułach, która spełnia warunki kadrowe i bazowe do realizacji powyższego zadania.

Zobacz więcej: