Odpady w gminie Szamotuły: opłaty, harmonogram, zasady segregacji

1
fot. Manfred Richter z Pixabay

Od 1 stycznia 2020 roku doszło do ważnych zmian w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi. Obligatoryjny stał się obowiązek selektywnej zbiórki odpadów.

System ma zapewnić zmniejszenie zanieczyszczenia lasów, łąk, nieużytków i innych nienadzorowanych terenów, a także wyższe osiagnięcie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie oraz zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Czyli mniej odpadów ma trafiać na składowiska, więcej ma być ponownie wykorzystanych.

Podstawowe zasady

W ramach jednej miesięcznie wnoszonej opłaty obowiązuje następujący standard usług:

 1. Odbieranie odpadów komunalnych wg. harmonogramu z posesji (u źródła):
  • odpady komunalne zmieszane resztkowe (pozostałość po segregowaniu odpadów) – odbierane co tydzień z zabudowy wielolokalowej i co dwa tygodnie z pozostałych nieruchomości,
  • odpady segregowane: papier, szkło, plastik – odbierane co miesiąc,
  • odpady biodegradowalne (odpady, które ulegają biodegradacji jak np. odpady kuchenne oraz odpady zielone (powstałe z pielęgnacji zieleni na terenie nieruchomości, np. trawa, gałęzie, opadłe liście) – odbierane co dwa tygodnie,
  • odpady wielkogabarytowe – odbierane 1 raz w roku,
  • odpady niebezpieczne, np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, opony, różnego rodzaju chemikalia, oleje, smary – dobierane 1 raz w roku)

     Poza wyznaczonymi terminami   samemu można je zawieźć do PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

2. Punkty selektywnej zbiórki przeterminowanych leków w każdej aptce lub punkcie aptecznym na trenie Miasta i Gminy Szamotuły.

3. Punkty selektywnej zbiórki odpadów zwierzęcych – dystrybutory bezpłatnych woreczków na zwirzęce odchody i kosze do ich usuwania zlokalizowane na terenie Miasta i Gminy Szamotuły.

4. Punkt selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych – Miejski Punkt Elektroodpadów zlokalizowany na rynku w Szamotułach.

5. Punkt Selektywnj Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w miejscowości Piotrkówko k/Szamotuły (wjazd na teren składowiska odpadów).

6. Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych poruszające się w Szamotułach i we wsiach terenu Gminy Szamotuły.

Zasady segregacji

Opłaty

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 17,00 zł za osobę miesięcznie.

TERMINY UISZCZANIA OPŁAT:

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc (np.: do 15 lipca za lipiec).

Prawidłowo opisana wpłata powinna zawierać:

 • wysokość opłaty,
 • nazwisko i imię,
 • adres nieruchomości, której opłata dotyczy,
 • wskazanie: opłata za odpady komunalne za miesiąc ………………… i rok (przedstawienie miesiąca za który regulowana jest opłata)

Wpłata niezawierająca danych dotyczących miesiąca wpłaty zaliczana jest na najstarsze zobowiązanie, zgodnie z art. 62 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. – Dz. U. z 2017r., poz. 201)

WNOSZENIE OPŁAT: 

 • Właściciele nieruchomości zamieszkałych – bezporśrednio do Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły na indywidualny wirtualny numer konta bankowego na rzecz Miasta i Gminy Szamotuły.
 • Mieszkańcy spółdzielni do spółdzielni, która będzie się bezpośrednio rozliczać z gminą.
 • Mieszkańcy wspólnot do zarządu wspólnot, które będą się bezpośrednio rozliczać z gminą.

Numer indywidualnego wirtualnego konta zostaje nadany przy składaniu nowej deklaracji w Urzędzie Miasta i Gminy Szamotuły.

Harmonogram

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w gminie Szamotuły dostępny jest pod adresem: link

Więcej informacji znajdą państwo na Portalu środowiskowym Miasta i Gminy Szamotuły: www.odpady.szamotuly.pl

Zobacz więcej:

1 KOMENTARZ

 1. Wszystko ładnie i pięknie tylko ile osób nie płaci za śmieci pobiera worki które są wydawane bez problemu , później wystawiane i zabierane i tak w kółko tym to już się nikt nie umie zająć ale podnosić kwote za śmieci to tak , po za tym ile jest rodzin np 4os a płacą za 2os później

Comments are closed.