Szamotuły. W urzędzie miasta zapłacisz kartą

0

Interesanci w Urzędzie Miasta i Gminy Szamotuły mogą dokonywać płatności swoich zobowiązań finansowych za pomocą kart płatniczych. Urząd przystąpił do Programu Polska Bezgotówkowa, prowadzonego przez Fundację Polska Bezgotówkowa.

Bezgotówkowo można dokonywać płatności z tytułu:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku rolnego,
 • podatku od środków transportu,
 • łącznego zobowiązania pieniężnego,
 • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 • wieczystego użytkowania,
 • dzierżawy gruntu,
 • opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • opłat za parkowanie,
 • wadium i opłaty skarbowej.
Zobacz więcej: