Starostwo Powiatowe. Dziennie rejestrowanych jest prawie 60 pojazdów

0
fot. Powiat Szamotuły

Starostwo Powiatowe w Szamotułach postanowiło odnieść się do licznych uwag na temat funkcjonowania tutejszego Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.

– W związku z licznymi komentarzami dotyczącymi funkcjonowania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg tutejszego Starostwa informujemy, że zgodnie z zapowiedziami i podjętymi działaniami doprowadziliśmy do zwiększenia ilości obsługiwanych klientów oraz rejestrowanych pojazdów. – informuje Starostwo.

Jednocześnie urząd opublikował dane uzyskane z rejestru Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, które obrazują wykonywaną w wydziale pracę.

W styczniu br.:

  • zarejestrowano 1233 pojazdy tj. 59 poj./dzień pracujący,
  • przyjęto 406 zawiadomień o zbyciu pojazdu,
  • wydano 1325 decyzji o rejestracji pojazdów, tj. 63 dec./dzień pracujący,
  • wydano 132 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów,
  • wydano 1331 dowodów rejestracyjnych.

Liczby miesiąca:

  • największa dzienna ilość zarejestrowanych pojazdów – 74 szt.
  • największa dzienna ilość wydanych dowodów rejestracyjnych – 140 szt.

Porównując powyższe dane z wartościami CEPiK ze stycznia 2019r., należy stwierdzić, że zarejestrowano o 28% więcej pojazdów, wydano 12% więcej decyzji o wyrejestrowaniu i 27% więcej dowodów rejestracyjnych.

Dla porównania, na koniec stycznia 2020r. na terenie powiatu szamotulskiego było zarejestrowanych ponad 104,4 tys. pojazdów w porównaniu z około 101,6 tys. pojazdów w styczniu 2019r.

-Zwiększenie ilości rejestrowanych spraw było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu obecnych oraz wdrażaniu nowych pracowników obsługujących Państwa. Obecnie pracujemy nad tym aby uruchomić docelowo 6 stanowisk dla osób rejestrujących pojazdy oraz 3 stanowiska wydające dowody rejestracyjne, co powinno pozwolić nam docelowo na rejestrowanie około 100 pojazdów dziennie oraz wydawanie do 160 dowodów rejestracyjnych. – informuje Starostwo Powiatowe.

Zobacz więcej: