Powiat. 5 osób objętych kwarantanną. Policjanci sprawdzają, czy nie opuszczają miejsca zamieszkania

0

Jak podaje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w Szamotułach na dzień dzisiejszy nie ma osób, u których stwierdzono koronawirusa.

Są za to osoby objęte nadzorem, na terenie powiatu szamotulskiego jest ich 10. 5 osób jest objętych kwarantanną domową, są to osoby, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą być nosicielami wirusa. Według najnowszych wytycznych rządu, kwarantanną objęte są też osoby, które wróciły zza granicy.

Resort zdrowia wdrożył ścisły nadzór nad osobami objętymi kwarantanną domową. Umundurowani policjanci wspierając służby sanitarne będą przynajmniej raz na dobę sprawdzać, czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny oraz czy nie potrzebują pomocy. Zebrane informacje będą przekazywane do służb sanitarnych i wojewodów. Sprawdzenie ma się odbywać w miarę możliwości w pobliżu miejsca kwarantanny, głównie telefonicznie za pomocą służbowego telefonu komórkowego, z odległości umożliwiającej potwierdzenie pobytu osoby w wyznaczonym miejscu – bez bezpośredniego kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie. Kontakt z policjantami ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno funkcjonariuszom jak i osobom objętym kwarantanną. – informuje Komenda Główna Policji.

Przypomnijmy, że w piątek na terenie powiatu szamotulskiego nie było osób objętych kwarantanną, a tylko dwie znajdowały się pod nadzorem PSSE.

Zobacz więcej: