- Reklama -
9.3 C
Szamotuły
czwartek, 22 lutego, 2024

Gmina Kaźmierz. Policja sprawdzi, czy mieszkańcy prawidłowo trzymają swoje psy

Dzielnicowy z Witkowic sprawdza, czy mieszkańcy wypełniają swoje obowiązki względem czworonogów.

Akcja sierż. sztab. Marcina Tyksińskiego potrwa do 31 lipca br. W tym czasie policjant będzie starał się wyeliminować wykroczenia szczególnie uciążliwe, związane z niezachowaniem ostrożności przy trzymaniu psa. Celem działań jest ujawnienie osób naruszających przepisy prawa, wyeliminowanie zagrożenia i zapewnienie mieszkańcom Witkowic poczucia bezpieczeństwa.

- Reklama -

Aby osiągnąć założone cele, policjant będzie prowadził szereg działań:

  • stała kontrola zagrożonego rejonu przez służby patrolowe i służbę obchodową dzielnicowego;
  • rozmowy z mieszkańcami, mające na celu uświadomienie właściwej postawy obywatelskiej oraz sposobu reakcji na wykroczenia;
  • kontakt z Sołtysem wsi Witkowice

Urząd Gminy Kaźmierz prosi mieszkańców o współpracę z dzielnicowym. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi, można kierować bezpośrednio do dzielnicowego: tel. 786 936 502; e-mail: [email protected].

Jakie obowiązki spoczywają na właścicielu psa?

Przede wszystkim -właściwe warunki

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy właściciel psa powinien zapewnić mu odpowiednie warunki. Pomieszczenia powinny być odpowiednio dostosowane. Zwierzę należy chronić psy przed zimnem, upałem, a także opadami atmosferycznymi. Pies powinien mieć dostęp do światła dziennego oraz swobodę. Właściciel musi także zapewnić mu karmę oraz stały dostęp do wody. Należy pamiętać również, że nie można trzymać zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin albo w sposób powodujący cierpienie. Uwięź, na której trzymane jest zwierzę, nie może być krótsza niż 3 metry. Zabronione jest także tzw. kopiowanie, czyli przycinanie psom ogonów i uszu dla celów estetycznych.


Obowiązkowe szczepienia ochronne

Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.


Odpowiednie pilnowanie swoich czworonogów

Przepisy nakładają na właściciela czworonogów obowiązek należytej kontroli swojego psa. Właściciel nie może wypuścić czworonoga jak mu się tylko podoba. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń: „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”

Za naruszenie tego przepisu odpowiada posiadacz między innymi psa, który nie zachował należytej ostrożności z winy umyślnej lub nieumyślnej.

Pies w lesie

Kolejnym ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest wyprowadzanie psów do lasu. Bardzo częstą praktyką stosowaną przez właścicieli psów jest puszczanie ich wolno po lesie. Tymczasem, zgodnie z przepisami ten „kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany.”


Pogryzienie

Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia szkody przez psa innej osobie. Najczęściej ta szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy, ale coraz częściej słyszymy o przypadku poważnego pogryzienia przez psa dziecka, czy nawet dorosłej osoby. W zależności od skutków takiego niewłaściwego trzymania czworonoga – właściciela może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność karna.

Jeśli w wyniku niedopilnowania psa dojdzie do zniszczenia rzeczy (np. rozerwanie ubrania, wybicie szyby, jak również zagryzienie innego zwierzęcia) – posiadacz, który nie wywiązał się z właściwego trzymania psa poniesie odpowiedzialność karną uzależnioną od wartości wyrządzonej szkody.

Zdarza się, że pies pogryzie osobę, która wejdzie na naszą posesję pilnowaną przez czworonoga. Aby tego uniknąć warto zamontować przy bramce dzwonek tak, aby potencjalny gość nie musiał do nas wchodzić „na własne ryzyko”, jak wynika z tabliczek montowanych na ogrodzeniach.


Głośne szczekanie

Psy lubią sobie poszczekać o każdej porze, czy to w dzień, czy w nocy. O ile okazjonalne szczekanie psa nie przysporzy właścicielowi żadnych problemów – o tyle nagminne „koncerty” czworonoga mogą już stanowić problem.

Problemy te mogą wynikać zarówno z prawa wykroczeń jak i prawa cywilnego. Jeśli pies upodobał sobie „koncertowanie nocą” – w grę może wchodzić odpowiedzialność z art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń, czyli „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Długotrwałe szczekanie w dzień również może stanowić kłopot w postaci zainteresowania się losem psa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.


Znęcanie się nad zwierzętami

Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem, za które grozi kara nawet 2 lat pozbawienia wolności. Jeśli osoba znęca się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem kara wzrasta do 3 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo sąd może orzec nawiązkę od 500 do 100 000 złotych na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd.

Obserwuj Nas:

18,000FaniLubię
1,000ObserwującyObserwuj
1,130SubskrybującySubskrybuj

Nowe