- Reklama -
23.8 C
Szamotuły
piątek, 29 września, 2023

Co dalej z budową zamku w Stobnicy? Prokuratura zaskarżyła decyzję wojewody

Pod koniec listopada wojewoda wielkopolski wydał decyzję, w której stwierdził, że budowa tzw. zamku w Stobnicy, pomimo, że pozwolenie na jej budowę zostało wydane z naruszeniem prawa, może być kontynuowana. Z decyzją nie zgadza się prokuratura.

-W toku postępowania służby wojewody potwierdziły naruszenie prawa przez starostę obornickiego w części zarzutów prokuratora. Starosta wydał decyzję, pomimo że inwestor nie przedłożył decyzji środowiskowej dla projektowanych parkingów i nie potwierdził prawa inwestora do dysponowania Kanałem Kończak na cele budowalne – informował wówczas Tomasz Stube, rzecznik prasowy wojewody.

- Reklama -

Służby wojewody wzięły pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych, znowelizowane prawo budowlane i upływ czasu od wydania decyzji przez starostwo w Obornikach. Biorąc pod uwagę te okoliczności, nie było możliwości wstrzymania decyzji starosty obornickiego.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu poinformowała dzisiaj, iż odwołała się od decyzji wojewody:

Prokurator Okręgowy w Poznaniu w dniu 11 grudnia 2020 roku złożył odwołanie od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2020 roku odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Obornickiego z dnia 20 maja 2015 roku zatwierdzającej projekt budowalny i udzielającej pozwolenia na budowę budynków wraz z infrastrukturą położonych na terenie Stobnicy.

Zarzucając powyższej decyzji naruszenie konkretnych przepisów postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo budowlane, Prokurator Okręgowy w Poznaniu wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji Wojewody Wielkopolskiego i rozstrzygnięcie co do istoty sprawy poprzez stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Obornickiego. Prokurator wniósł również o wydanie postanowienia o wstrzymanie wykonania decyzji Starosty Obornickiego.

Formułując zarzuty odwoławcze Prokurator Okręgowy w Poznaniu wskazał, że Wojewoda Wielkopolski nieprawidłowo przyjął, iż odmowa stwierdzenia nieważności decyzji wynika z upływu czasu od jej wydania i błędnie uznał, iż nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od jej doręczenia lub ogłoszenia minęło 5 lat, podczas gdy z przepisu intertempolarnego ustawy z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wynika, że taka regulacja ma jedynie zastosowanie do spraw wszczętych po 19 września 2020 roku. Dlatego też wykreowany ustawą z dnia 13 lutego 2020 roku stan prawny został nieprawidłowo zinterpretowany i zastosowany przez organ orzekający w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej już w dniu 20 maja 2015 roku. Nadto odmowa stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Obornickiego ze względu na znaczny upływ czasu, narusza przepisy postępowania administracyjnego, które to nie przewidują – w odniesieniu do decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa – zaistnienia takiej przesłanki. Prokurator Okręgowy w Poznaniu nie zgadza się także uznaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego, że odmowa stwierdzenia nieważności decyzji podyktowana jest zasadą trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych oraz zasadą zaufania obywatela do państwa i pewności prawa. Przeczą temu liczne i oczywiste rażące naruszenia prawa – m.in. sporządzenie projektów mostów przez osobę nie posiadającą do tego uprawnień i jego zaprojektowanie niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, prowadzące jednocześnie do wysnucia wniosku, że decyzja Starosty Obornickiego nie może być zaakceptowana jako rozstrzygnięcie wydane przez organy praworządnego państwa, a tym samym ostać się w porządku prawnym. Zdaniem Prokuratora Okręgowego w Poznaniu przyznanie prymatu zasadzie trwałości decyzji administracyjnych – mimo stwierdzenia rażącego naruszenia prawa – przy braku negatywnych ustawowych negatywnych przesłanek dla odmowy stwierdzenia nieważności, stanowi naruszenie zasady praworządności oraz zasady zaufania do władzy publicznej, nakazującej organom administracji publicznej działanie na podstawie przepisów prawa i stanie na straży praworządności.

Dlatego zdaniem Prokuratora Okręgowego w Poznaniu decyzja Starosty Obornickiego jako rażąco naruszająca prawo winna być wyeliminowana z obrotu prawnego.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu nadal prowadzi śledztwo dotyczące realizacji nielegalnej inwestycji polegającej na prowadzeniu budowy obiektu mieszkalnego i gospodarczego (tzw. „zamku”) na obszarze chronionym Natura 2000 Puszcza Notecka.

Obserwuj Nas:

17,000FaniLubię
1,000ObserwującyObserwuj
1,130SubskrybującySubskrybuj

Nowe