W Pniewach otwarto pierwszy w regionie dzienny dom opieki medycznej

0
fot. UMiG Pniewy

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Pniewach rozpoczął działalność kilka tygodni temu, ale jego oficjalne otwarcie nastąpiło 14 listopada 2019 r.

Pierwsza część spotkania odbyła się w Urzędzie Miejskim w Pniewach, gdzie omówiono funkcjonowanie nowo otwartej placówki. Następnie zaprezentowano siedzibę Dziennego Domu Opieki Medycznej przy ulicy Targowej 14 w Pniewach. Gminę Pniewy reprezentowali: burmistrz Jarosław Przewoźny, zastępca burmistrza Józef Ćwiertnia, skarbnik Elżbieta Bandurowicz, sekretarz Ryszard Napierała, Radni Rady Miejskiej Pniewy, Przełożona Sióstr Urszulanek SJK s. Justyna Oleś, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Bernadeta Markiewicz, Kierownik Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” Renata Mizera. Powstanie placówki ma zapewnić kompleksowe wsparcie seniorów. Partnerami Projektu „Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu szamotulskiego dla niesamodzielnych seniorowi ich opiekunów faktycznych” są Centrum Kompetencji Grupy Szkoleniowo-Doradczej A. Gawrońska Sp. j, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”, Gmina Pniewy oraz Powiat Szamotulski. Projekt skierowany jest w szczególności do niesamodzielnych seniorów powyżej 60 i 65 lat w stanie zdrowia, który nie pozwala im na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

W ramach opracowanego indywidualnego planu wsparcia osoby starsze niesamodzielne mogą otrzymać wsparcie w formie:

  • Usług zdrowotnych (230 osób), wytypowanych proporcjonalnie z gmin Duszniki 20 osób, Kaźmierz 25 osób, gmina Obrzycko miejska i wiejska 25 osób, Ostroróg 25 osób, Pniewy 50 osób, Szamotuły 50 osób, Wronki 35 osób świadczonych w Dziennym Domu Opieki Medycznej, położonym w Pniewach przy ul. Targowej 14.Po jego opuszczeniu pacjenci będą mogli korzystać z dalszego wsparcia w formie usług opiekuńczych realizowanych w miejscu ich zamieszkania. Zarówno podczas korzystania z świadczeń w DDOM jak i w okresie bezpośrednio po jego zakończeniu osoby niesamodzielne zostaną objęte usługą teleopieki, zwiększają ich bezpieczeństwo przez 24 godziny na dobę;
  • Usług opiekuńczych w formie Hospicjum Domowego (23 osoby);
  • Pielęgniarskie Opieki Długoterminowej (12 osoby).

Realizacja powyższych usług możliwa była po przygotowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, wysokiej jakości infrastruktury. Było to możliwe dzięki wsparciu Gminy Pniewy i Powiatu Szamotulskiego.Użyczenie pomieszczeń oraz współfinansowanie ich adaptacji na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej, zapewnia pacjentom najwyższą jakość opieki w szczególnie korzystnych warunkach lokalowych. Tego typu placówka dla seniorów w naszym mieście jest bardzo potrzebna, a wręcz niezbędna.

[Best_Wordpress_Gallery id=”1056″ gal_title=”Dzienny dom opieki”]
Zobacz więcej: