Narada dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Szamotulski

0
fot. Powiat Szamotulski

Dzisiaj, 9 kwietnia odbyła się narada dyrektorów szkól prowadzonych przez Powiat Szamotulski.

Celem spotkania ze starostą Beatą Hanyżak było omówienie sytuacji związanej z akcją protestacyjną w szkołach. Zgodnie z informację przekazaną przez dyrektorów szkół, mimo trwającej akcji protestacyjnej, planowane egzaminy gimnazjalne odbędą się zgodnie z harmonogramem we wszystkich szkołach powiatowych.

Nie ma również zagrożenia w przeprowadzeniu egzaminów w szkołach gminnych. Gotowość do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych potwierdziły placówki ze wszystkich gmin powiatu szamotulskiego.

Zobacz więcej: