- Reklama -
-5.8 C
Szamotuły
piątek, 1 grudnia, 2023

Gm. Duszniki. Wzmożone kontrole sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. Nawet 10 000 zł grzywny!

Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach przeprowadzi wzmożone kontrole sieci wodociągowo – kanalizacyjnej wśród odbiorców z gminy Duszniki.

Kontrole rozpoczną się 14 marca i obejmą przegląd umów na dostawę wody i odbiór ścieków, kontrolę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wodomierze, a także nielegalne podłączenia wód deszczowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej.

Osoby dokonujące kontroli będą posiadać legitymacje służbowe oraz imienne upoważnienie. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół kontroli, który podpisują kontrolujący i odbiorca usług – informuje KZB.

- Reklama -

Działania będą prowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Jakie kary grożą w przypadku wykrycia nieprawidłowości?

Zgodnie z art. 28 powyższej ustawy:

  • Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5.000 złotych.
  • Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym podlega karze grzywny do 5.000 złotych.
  • Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7, podlega karze grzywny do 5.000 złotych.
  • Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny do 10.000 złotych.
  • Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 złotych za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
  • Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Aby uniknąć kary zgłoś przyłącze przed kontrolą!

Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach informuje, że odbiorcy posiadający niezalegalizowane przyłącza, którzy zgłoszą ten fakt i dokonają legalizacji zawierając umowę na dostawę wody i odbiór ścieków  mogą uniknąć kar.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Obserwuj Nas:

17,000FaniLubię
1,000ObserwującyObserwuj
1,130SubskrybującySubskrybuj

Nowe