10 milionów dla Pniew na rewitalizację miasta

fot. MOs810 (CC BY-SA 3.0)

Gmina Pniewy otrzymała dofinansowanie na zadanie pt. „Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I”. Wysokość przyznanej dotacji do 10 700 751,44 zł.

Środki pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach zadania zostaną wykonane następujące działania:

-Renowacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w zakresie elewacji oraz zagospodarowanie terenu wokół w zakresie obejmującym zieleń, alejki, ścieżki, częściowo oświetlenie, szafki energetyczne w terenie oraz małą architekturę.

-Przebudowa ulicy Świętego Ducha w rejonie skrzyżowania z ulicą Wolności i Lwówecką wraz z miejscami postojowymi przy Liceum Ogólnokształcącym i Ośrodku Pomocy Społecznej.

-Przebudowa ulicy Św. Ducha w Pniewach z obejmująca nawierzchnię jezdni, chodników, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową, przebudowę sieci energetycznej, utworzenie dróg rowerowych i montaż koszy na śmieci.

-Przebudowę wraz z rozbudową tzw. harcówki na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy w standardzie pasywnym, w tym zagospodarowanie terenu, droga pożarowa i dojazd do ulicy Turowskiej oraz chodnik do ul. Wolności. W ramach zagospodarowania terenu wokół budynku planuje się zaprojektowanie i wykonanie płytkiego zbiornika wodnego z fontanną.

Całkowita wartość projektu to ponad 13 mln złotych.

Zostaw komentarz