Regulaminy portalu e-Szamotuły.pl

Regulamin dodawania komentarzy w serwisie e-Szamotuły.pl

 1. Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść dodawanych przez użytkowników komentarzy.
 2. Zabrania się dodawania wpisów obraźliwych lub zawierających teksty zakazane prawnie.
 3. Zabrania się dodawania wpisów niepoprawnych stylistycznie, zawierających błędy ortograficzne oraz pozbawionych sensu.
 4. Administracja serwisu e-Szamotuły.pl może usunąć wpisy niezgodne z regulaminem.

 

Regulamin forum

1. Na forum zabrania się:
a) umieszczania treści obraźliwych względem kogokolwiek,
b) umieszczania treści bezprawnych,
c) umieszczania treści wulgarnych.

2. Zasady korzystania z forum:
a) pełne korzystanie z forum jest możliwe po dobrowolnej i darmowej rejestracji użytkownika,
b) założenie konta jest równoznaczne z przekazaniem administratorowi danych niezbędnych do prowadzenia forum,
c) dane, o których mowa w podpunkcie „b” nie będą przekazywane osobą trzecim,
d) użytkownik jest zobowiązany dbać o porządek na forum, w szczególności poprzez nie dublowanie tematów, dokładny opis treści zakładanego tematu, zakładanie nowych tematów w odpowiednich działach.

3. Usunięcie i zmiana nazwy konta użytkownika jest możliwa po uprzednim kontakcie z administratorem forum:
a) użytkownik wyraża zgodę na na pozostawienie swoich postów na forum po usunięciu konta,
b) po usunięciu konta z forum usuwane są wszelkie dane osobowe użytkownika.

4. Użytkownik może zostać zbanowany lub otrzymać ostrzeżenie za złamanie regulaminu forum:
a) ban może być czasowy lub stały,
b) użytkownik może odwołać się od decyzji o banie do administratora forum: [email protected]

5. Administrator/właściciel forum nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników.

6. Linki reklamowe zamieszczane przez użytkowników bez zgody administratora będą traktowane jako spam i usuwane.

 

Regulamin serwisu ogłoszeniowego

 1. Serwis ogłoszeniowy dostępny za pośrednictwem portalu internetowego e-szamotuły.pl ma charakter ogólnodostępny, dodawanie ogłoszeń standardowych jest bezpłatne. Rola serwisu e-szamotuły.pl ogranicza się do udostępniania kontrahentom darmowego systemu służącego do wzajemnej komunikacji. Ogłoszenia dodawane w serwisie będą sprawdzane i mogą zostać usunięte w przypadku niezgodności z regulaminem.
 2. Serwis e-szamotuły.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść dodawanych ogłoszeń. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za treść dodawanych przez siebie ogłoszeń.
 3. Serwis e-szamotuły.pl nie ponosi odpowiedzialności za przebieg transakcji pomiędzy użytkownikami.
 4. Serwis e-szamotuły.pl nie wymaga rejestracji, adres e-mail wykorzystywany jest tylko do potwierdzenia i bieżącej obsługi ogłoszenia. Użytkownik zgadza się na opublikowanie w treści ogłoszenia podanych danych (min. nr telefonu, lokalizacja).
 5. Zabrania się wykorzystywania danych podanych w ogłoszeniu do celu innego niż wynika to z treści ogłoszenia.
 6. Zabrania się dodawania ogłoszeń:
 • zawierających treści obraźliwe, wulgarne, niezgodne z prawem, naruszające prawa i dobra osób trzecich,
 • zawierających linki do stron konkurencyjnych,
 • dotyczących leków i wyrobów farmaceutycznych,
 • przedmiotów pozyskanych z kradzieży lub, których właściciel nie wyraził zgody na sprzedaż,
 • przedmiotów, które są prawnie zabronione lub których użytkowanie wymaga pozwoleń.

Ogólny regulamin konkursów na stronie eszamotuly.pl

 1. Organizatorem konkursów jest redakcja Portalu Informacyjnego eszamotuly.pl,
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs nie posiada elementów losowości, nie powinien być traktowany jako „gra losowa”.
 4. Zwycięzców Konkursu wybiera komisja powołana przez redakcje Portalu Informacyjnego eszamotuly.pl.
 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora.
 6. Udział w konkursie jest dobrowolny i darmowy.
 7. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na inną, ani do żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 8. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na inną osobę.
 9. Uczestnicy Konkursu mogą złożyć reklamację co do przebiegu konkursu, reklamację należy wysłać na aktualny adres korespondencyjny Redakcji, podany w zakładce „Kontakt”. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od doręczenia, odpowiedź przesyłamy w ciągu kolejnych 7 dni na adres podany w Reklamacji.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
 11. Dane osobowe są przetwarzane tylko w celach związanych z konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu oraz w celu kontaktu z Laureatem Konkursu.
 12. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do ich danych osobowych oraz żądania ich usunięcia.
 13. Konkurs z przyczyn losowych może zostać w każdym czasie zakończony, zmieniony lub anulowany.
 14. Dal każdego Konkursu obowiązują inne zasady, podane każdorazowo na stronie danego Konkursu.

Niniejsze regulaminy wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania i mogą zostać zmienione przez administrację serwisu e-szamotuły.pl